Klubska pravila

Če je le mogoče, se potapljajmo izven časa obratovanja in obsega Grajskega kopališča.

Polnjenje jeklenk

Pri polnjenju jeklenk je obvezno potrebno upoštevati navodila za delo s kompresorjem. Jeklenke lahko polnijo samo člani, ki so letošnje leto plačali klubsko članarino. Ti člani lahko polnijo samo svoje jeklenke. Polnjenje ostalih jeklenk se zaračunava po veljavnem ceniku za nečlane. V kolikor se ugotovi, da je kdo brezplačno polnil jeklenko, ki ni njegova (oziroma klubska jeklenka, ki si jo je sam izposodil) bodo zoper njega uvedene sankcije prepovedi polnjenja jeklenke do konca letošnjega leta.

Polnjenje je potrebno vpisati v knjigo. Vpiše se stanje števca obratovalnih ur pred začetkom in po končanem polnjenju.

JEKLENKE JE DOVOLJENO POLNITI SAMO V ČASU DEŽURSTEV. Možno se je dogovoriti z enim od gospodarjev opreme za polnjenje izven časa dežurstev, NIKAKOR PA NE V OD 1000 – 1800, saj tega ne dovoljuje kopališki režim.